Varför gör LO filmen Reinfeldts Sverige?

Vi gör den för att belysa regeringens skattesänkarpolitik som har urholkat välfärden, bland annat a-kassan och sjukförsäkringen. Det är frågor som är mycket viktiga för många av LO-medlemmarna.

Varför fokuserar ni på just Fredrik Reinfeldt?

Filmen handlar inte om personen Fredrik Reinfeldt utan om hur Sveriges ekonomi förändrats och hur människor påverkats av hans politik. Filmen Reinfeldts Sverige är en viktig berättelse om vad som skett under de här åren. Och den som är ytterst ansvarig för det är statsministern.

Hur går Moderaternas utspel om skattehöjningar ihop med ert budskap om att de sänker skatterna? Tar det udden av kritiken i filmen Reinfeldts Sverige?

Moderaterna föreslår skattehöjningar på några miljarder kronor, men under åtta år har de sänkt skatterna med 140 miljarder. Moderatstämman har dessutom fattat beslut om framtida skattesänkningar på 50-60 miljarder. Utspel om skattehöjningar förtar inte bilden att moderaterna är ett skattesänkarparti för de som tjänar bäst.

Inför valen brukar Moderaterna säga att de inte ska sänka skatten, men de gör det ändå. Det sitter i Moderaternas ryggrad att sänka skatterna.
Att moderaterna inför val talar om skattehöjningar ska mer ses som ett valtaktiskt drag. Uppenbarligen är de pressade av kritiken att deras skattesänkningar har lätt till sämre välfärd.

Varför gör LO en film för att byta regering?

Alliansregeringen har genomfört många försämringar för LO-medlemmarna. LO arbetar för en socialdemokratisk valseger. Det gynnar LO-medlemmarna långsiktigt.

Varför är ni emot jobbskatteavdrag som gynnar ju de med lägre inkomster?

Det stämmer inte att jobbskatteavdrag gynnar de med låga inkomster. De med högst inkomster har fått mest i sänkt skatt med jobbskatteavdragen och de som har det allra svårast, långtidssjuka och arbetslösa betalar för skattesänkningarna. Dessutom har kvinnor fått lägre skattesänkningar än män

Svenskt Näringsliv hävdar att skatteintäkterna har ökat samtidigt som skatterna har sänkts. Hur kan ni då säga att det är tvärtom?
Svenskt Näringsliv har fel. Sedan 2006 har skatteintäkterna minskat med 5000 kronor mätt i fasta priser. Under det socialdemokratiska regeringsinnehavet 1999-2006 ökade skatteintäkterna däremot med 20 000 kronor.

Ni beskriver i filmen hur regeringens förslag inför 2014 gynnade de med högst inkomster. Men tidigare skattesänkningar har väl gynnat de med lägre inkomster?

Nej, även tidigare skattesänkningar har gynnat de med högst inkomster och missgynnat de med lägst inkomster. Exempelvis ledde regeringens politik 2006-2010 till att den hundradel som tjänade mest i Sverige fick lika mycket skattesänkningar som den fjärdedel som hade lägst inkomster.

Varför gör ni en negativ kampanj med den här filmen i stället för att lyfta fram egna förslag?

Det är inte en negativ kampanj. Filmen Reinfeldts Sverige är en 25 minuter lång dokumentär om hur Sverige har förändrats under de moderatstyrda regeringarna. Hur de med högst inkomster har gynnats på bekostnad av de med lägst inkomster. Det är viktigt att berätta och vi litar till att människor kommer att titta och engagera sig, trots att vi inte klippt ner filmen till ett 90-sekundersbudskap. I stället går till botten med frågan och redovisar alla fakta.

Källförteckning – Vad händer med välfärden?

Sammanställning källor, listat i den ordning de förekommer i filmen:

Källförteckning – Siffror och berättelser från ett förändrat land

Sammanställning källor, listat i den ordning de förekommer i filmen: